VILKA ÄR VI?

Sillrén Arkitekter erbjuder kreativa lösningar och idéer utöver det vanliga. Vi arbetar med inredning, kontorsplanering, storköksplanering, projektering, möbelproduktion och bygglov.

A SOM I ARKITEKT

Sillrén Arkitekter AB startade i januari 2012 och är ett trendsäkert och nytänkande arkitektkontor. Vi erbjuder lösningar för dig som privatperson eller som företag.

VISION

Arkitektur är förståelse för människors olika behov. Vi satsar på att skapa arkitektur som tillgodoser dina önskemål. Vi lägger stor vikt vid känsla, funktion och estitik i alla projekt. Vi satsar på att arbeta hållbart, miljömedvetet, prismedvetet, effektivt och i nära samarbete med våra kunder.

ARKITEKTUR

Vi skapar kreativa helhetslösningar i litet som stort. Vi har en känsla för trender, stil och funktion inom arkitektur och inredning. Vi vill arbeta i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att forma en miljö som passar omgivningen och beställarens behov.

INREDNING

Sillrén Arkitekter tar fram idéer, ritar om och skapar nya möjligheter och planlösningar för offentlig miljö och privata hem. Vi tar fram designförslag, specialinredningar och skapar kreativa miljöer. Vi stämmer alltid möte med kunden och lyssnar in önskemål. Vi är oberoende av leverantör och kan därför finna lösningar utöver det vanliga.

RESTAURANGER & STORKÖK

Vi har flerårig kunskap och erfarenhet av att rita, planera och designa storköks – och restaurangmiljöer. Vi vet vikten av och lägger stort fokus vid logistik, rätt material, färger, ljudbilder i olika miljö och yteffektivitet. Vi har gedigen kunskap gällande normer och regler inom livsmedelshantering.

TILLGÄNGLIGHET

Om man lever med ett funktionshinder ska man inte behöva bli diskriminerad i den offentliga miljön. Vi tar alltid hänsyn till människor som lever med funktionshinder och har specifika behov. Vi har dokumenterad utbildning gällande lagar och förordningar gällande byggregler kring detta. Vi anpassar och granskar alltid våra ritningar efter gällande regler.

PRODUKTDESIGN

Vi hjälper till med att specialtillverka och designa produkter och möbler. Vi är en kreativ partner till våra uppdragsgivare och hittar lösningar och presenterar idéer som är både ekonomiska och nytänkande.