Villa i Saltsjö-Boo

Denna lilla pärla ligger i anslutning till naturreservatet runt Trollsjön i Saltsjö-Boo. Uppdraget vara att skapa ett sommarboende för familjen som knyter an till naturen och omgivningen och tar tillvara på tomtens kvalitéer. Byggnaderna är anpassade för att byggas samman när ny detaljplan blir gällande och byggrätterna i området höjs markant.