ABW kontor åt Länsförsäkringar mäklarservice

Vi ritar framtidens kontor – vi har tagit fram ett helt nytt aktivitetsbaserat kontor åt Länsförsäkringar mäklarservice i Malmö. En kontorsmiljö som hjälper medarbetarna att bli mer flexibla och som bjuder in till nya sätt att arbeta.

Ett aktivitetsbaserat kontor där fasta arbetsplatser saknas. Var och en väljer den miljö och den arbetsplats som passar bäst för stunden. Kontoret är uppbyggt i olika zoner som är till för att ge rätta förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter. Inom dessa zonerna kan medarbetarna röra sig helt fritt och byta arbetsplats för vad som passar för stunden.

Ett aktivitetsbaserat kontor är så mycket mer än en fin inredning, det skapar också förutsättningar för medarbetarna att fundera över sina arbetssätt och processer.