På en udde ut i avet har Sillrén Arkitekter hjälp fastighetsägaren med en skiss på hur området kan få ny användning. Ett konstmuseum med utomhus teater och bio samt nytt strandområde skulle detta ge staden ett efterlängtat tillskott.