Altan-oas i Nacka

Att planera för ett altanbygge kan kännas enkelt. Men ibland så ger terräng och höjdskillnader en utmaning. Det kan krävas ritningar och ibland även bygglov. Här skulle ny altan brygga ihop befintlig byggnad med ny utbyggnad.  En gammal del skulle byggas ihop med en ny – som dessutom ligger på en rejäl höjdskillnad. Resultatet blev denna oas!